เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายเอกรินทร์ ธงยศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.082-7416298
 
 

011

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร.-
 

011

.ส.ณัฐภรณ์ งามวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ)

 

011

น.ส.ณัฐพร  จันทสมุทร
พนักงานจ้างทั่วไป (ผช.ธุรการ)

011

นายเกรียงศักดิ์ แจ่มอโศก
พนักงานขับรถขยะ

011

นายวิษณุ คำทะเนตร
พนักงานขับรถขยะ

011

นายสัญญา สีเงิน
พนักงานเก็บขยะ

011

นายบุหลัน คำตา
พนักงานเก็บขยะ

011

นายจักรพันธ์ สีเงิน
พนักงานเก็บขยะ

011

นายทองแดง แสงสิงห์
พนักงานเก็บขยะ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster