เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นางสุกัญญา ศิริรำไพวงษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร.098-5499419
 

011

นายสุรพล  วรพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

 

011

นางสาวดารณี ศรีพอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

011

น.ส.วงศ์สุภา อรทัย
คนงานทั่วไป

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster