เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

น.ส.นริรินทร์   นุชัยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.086-6399535
 
 

011

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 

011

น.ส.ธัญญารัตน์ อินหวังสุข
ครูชำนาญการ

011

นางวณิชชา เปี้ยจันทึก
ครูชำนาญการ

011

น.ส.ปราณี  พงษาเทศ
ครูชำนาญการ

011

น.ส.จิรัชยา สุขประมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

011

น.ส.บุษยากร บุตรดีจีน
ผู้ดูแลเด็ก

011

น.ส.ธัญญา  พรมยาลี
ผู้ดูแลเด็ก
 

011

น.ส.จิตตาภัทร์ ฤทธิลี
พนักงานจ้างทั่วไป(ธุรการ)
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster